Nieuws

Thuiswerken

dinsdag 4 november 2014

VOORDEEL VAN DE BELASTINGDIENST

Laatste mogelijkheid voor belastingvrije vergoeding € 1.815 bij thuiswerken...

Thuiswerken is leuk en biedt alleen in 2014 nog belastingvoordelen. Elke werkgever mag belastingvrij € 1.815 (inclusief BTW) betalen om een thuiswerkplek in te richten. Dit belastingvoordeel mag eens per 5 jaar worden betaald. Mede door dit belastingvoordeel en de files komt thuiswerken steeds meer voor. Vanaf 1 januari 2015 gaat een nieuwe versoberde regeling in; de WKR regeling. Onbelaste vergoedingen en onkosten zijn gemaximaliseerd tot een vastgesteld percentage van de loonsom. Gebruik maken van de thuiswerkplekregeling kan nu nog!

Let wel; de levering én facturering van de thuiswerkplek moet 2014 plaatsvinden.

Thuiswerken wordt fiscaal als thuiswerken gezien als de werknemer gemiddeld 1 dag per week thuis werkt. Dit wil zeggen 20% van de beschikbare arbeidstijd. De Belastingdienst gaat dit niet elke week controleren, maar het bedrijf moet dit wel in redelijkheid controleren en mogelijk maken.

De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden aan het thuiswerken. Als hieraan wordt voldaan, kan de belastingvrije vergoeding (het belastingvoordeel) worden toegekend. De voorwaarden zijn:

 • er wordt gedurende 20% van de tijd thuis gewerkt;
 • de werknemer maakt gebruik van telecommunicatiemiddelen;
 • er is een schriftelijke overeenkomst tussen werknemer en werkgever omtrent het thuiswerken;
 • inrichting moet aan de Arbowet voldoen.

Extra belastingvoordeel thuiswerkplek

Sinds 2009 is thuiswerken fiscaal extra voordelig. Er hoeft maar 128 dagen per jaar naar de werkplek te worden gereisd om de vaste reiskostenvergoeding te mogen ontvangen, belastingvoordeel voor de thuiswerkplek komt hiermee eerder in beeld. Naast de thuiswerkplek mag de werkgever de volgende zaken vergoeden (mits zakelijk):

 • internet;
 • telefoonkosten;
 • faxkosten;
 • mobiele telefoon.

Voordelen thuiswerken

Thuiswerken biedt een aantal voordelen:

 • kostenbesparing;
 • flexibiliteit;
 • productie hoger;
 • rust en balans in het werk en privé;
 • verlaging ziekteverzuim;
 • minder bijzonder verlof;
 • minder reistijd en reiskosten.
 • Belastingdienst faciliteert (tot 31-12-2014)

Goedkoper kunnen we het niet maken, leuker dus wel!
Voor meer info of een afspraak mail met Sales@wolfslag.nl of bel 071-5793030.

Thuiswerkset